Офіційний сайт Теребовлянської міської ради

Категорії

Сайти відділів та установ

Теребовля з висоти пташиного польоту

Оголошення

 

 

Зараз на сайті

На сайті 77 гостей та відсутні користувачі

Регламент Теребовлянської міської ради сьомого скликання

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Теребовлянської міської ради
від 22 грудня 2015 року №16
 
 
РЕГЛАМЕНТ
ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
сьомого скликання
 
 
РОЗДІЛ I. 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Регламент Теребовлянської міської ради визначає діяльність міської ради та її органів відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та інших Законів України. 
1. Правові засади роботи Теребовлянської міської ради сьомого скликання. 
1.1. Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Теребовлянська міська рада (надалі – міська рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє інтереси територіальних громад міста Теребовля та сіл Боричівка, Вербівці, Довге, Деренівка, Долина, Слобідка, Кровинка, Ласківці, Лошнів, Мшанець, Нова Могильниця, Стара Могильниця, Острівець, Гумниська, Застіноче, Плебанівка, Залав’є, Підгайчики, Малів, Семенів, Зеленче, Підгора, Романівка, Сушин, Остальці у межах повноважень, визначених Конституцією України, законами України, правомочним самостійно розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами  до її повноважень. 
1.2. Міська рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради, який становить 34 депутата. 
1.3. Міська рада утворює на строк своїх повноважень постійні комісії, затверджує в установленому  порядку положення про них. 
1.4. У своїй діяльності міська рада керується Конституцією України, законами України, іншими законодавчими і нормативно-правовими актами, власними рішеннями та цим регламентом. 
2. Місце проведення та мова ведення  пленарних засідань міської ради. 
2.1. Міська рада проводить пленарні засідання у залі засідань міської ради (м. Теребовля, вул. Шевченка, 8). 
2.2. За рішенням міської ради її  пленарні засідання можуть проводитися в іншому місці. 
2.3. Пленарні засідання міської  ради ведуться державною мовою. 
 
3. Відкритість і гласність роботи міської ради. 
3.1. Пленарні засідання міської ради є відкритими і гласними, крім випадків проведення закритих пленарних засідань. 
3.2. Відкритість пленарних засідань міської ради забезпечується шляхом допуску на них в установленому порядку представників засобів масової інформації, та громадян міста. 
 
3.3. Гласність пленарних засідань міської ради (крім закритих пленарних засідань), засідань постійних комісій ради забезпечується шляхом   інформування виборців міста по місцевому радіо, публікації звітів з пленарних засідань, її рішень у місцевих засобах масової інформації. 
 
4. Закриті пленарні засідання міської ради. 
4.1. Закриті пленарні засідання міської ради для розгляду окремо визначених питань проводяться за рішенням міської ради, прийнятим більшістю від загального складу ради. 
4.2. На закритому пленарному засіданні міської ради мають право бути присутніми  прокурор Теребовлянського району, а також особи, присутність яких визнана міської радою необхідною. Головуючий на закритому пленарному засіданні повідомляє депутатам міської ради про запрошених на це засідання осіб. 
4.3. Особам, які беруть участь у закритому пленарному засіданні міської ради, забороняється використовувати фото-, кіно-, відеотехніку, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації. 
4.4. Наприкінці закритого пленарного засідання міська рада після обговорення питань приймає рішення щодо необхідності публікації інформації результатів голосування,  прийнятого рішення та інших відомостей щодо цього засідання. 
4.5. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання міської ради здійснюється в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваного на засіданні питання. 
 
5. Розміщення депутатів міської ради і запрошених осіб у залі засідань міської ради. 
5.1. Депутати міської ради  розміщуються в залі засідань пофракційно. 
5.2. Особи, запрошені на пленарне засідання міської ради, розміщуються на відведених  для них в установленому порядку місцях. 
 
6. Запрошення на пленарне засідання міської ради. 
6.1. На пленарному засіданні міської ради без запрошення мають право бути присутніми прокурор Теребовлянського району, народні депутати України, депутати Тернопільської обласної  та Теребовлянської районної рад. 
6.2. На пленарне засідання міської  ради запрошуються голова Теребовлянської районної ради, голова Теребовлянської районної державної адміністрації, прокурор Теребовлянського району, начальник районного відділу управління Служби безпеки України в Тернопільській області, начальник районного відділу управління Міністерства внутрішніх справ України  в Тернопільській області, голова Теребовлянського районного суду, голова державної податкової інспекції  в Теребовлянському районі, депутати обласної та районної  рад, які проживають на території міста, а також  можуть бути запрошені  представники державних органів, громадських  організацій, місцевих організацій політичних  партій, особи, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного, та   запрошені з ініціативи депутата міської ради, які зацікавлені в розгляді питань порядку денного сесії, в кількості не більше однієї особи. Депутат міської ради повинен подати міському голові не пізніше як за три дні до початку сесії прізвище, ім’я, по батькові, посаду, адресу  і номер телефону запрошеного. 
Питання про кількість і персональний склад запрошених на сесію розглядається міським головою. 
У день пленарного засідання міської ради дозвіл на присутність  осіб, запрошених депутатом міської ради, надається міським головою, а у разі його відсутності –  секретарем ради. 
6.3. За рішенням міської ради  офіційно запрошується  на її пленарне засідання  відповідна посадова чи службова особа. 
6.4. Головуючий на пленарному засіданні міської ради повідомляє депутатам міської ради про офіційно запрошених осіб, присутніх на пленарному засіданні ради. 
 
РОЗДІЛ  П.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Глава 1.
СЕСІЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ
 
7.Форми роботи Теребовлянської міської ради. 
7.1. Міська  рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних  засідань  ради,  а  також  засідань постійних комісій ради. 
7.2. Перша сесія новообраної міської  ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як  через  два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості,  яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  Перше  пленарне  засідання першої сесії відкриває голова міської територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів    міського  голови.  З моменту  визнання  повноважень  депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови відповідно до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.
7.3. У разі  якщо  на  час  проведення  першої  сесії  міський голова не обраний,  про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії,  рада обирає тимчасову  президію  з  числа  депутатів  ради в кількості трьох осіб.  Члени  тимчасової  президії  почергово  головують  на пленарних  засіданнях  ради  до  обрання  секретаря  ради.  З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.
7.4. Наступні  сесії  міської ради  скликаються   міським   головою.
7.5.  Сесія  ради скликається в міру необхідності, але не менше одного  разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок - не  рідше  ніж  один  раз  на місяць.
7.6. У  разі  немотивованої  відмови  міського голови, або неможливості  його  скликати  сесію  ради  сесія  скликається секретарем  міської ради.
У цих випадках сесія скликається:
1)  якщо  сесія  не  скликається міським головою у строки, передбачені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні";
2) якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію  у  двотижневий  строк  з часу подання пропозиції не  менш  як  однієї третини   депутатів   від   загального  складу  ради, виконавчого комітету  міської ради.
7.7. Сесія міської ради повинна бути також скликана  за  пропозицією  не  менш  як  однієї третини   депутатів   від   загального  складу  ради, виконавчого комітету  міської ради.
7.8. У разі якщо міський голова (у відповідних випадках секретар міської ради),  у двотижневий строк не скликають сесію  на вимогу  не  менш  як  однієї третини   депутатів   від   загального  складу  ради, виконавчого комітету  міської ради, або у разі  якщо  такі  посади  є  вакантними  сесія  може бути скликана депутатами  міської ради,  які  становлять  не  менш  як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.
7.9.  Рішення  про  скликання  сесії  ради доводиться до відома депутатів  і  населення  не  пізніш  як  за  10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу  скликання,  місця  проведення  та питань, які передбачається внести на розгляд ради.
7.10. Сесію міської ради відкриває і веде міський голова,  а  у  випадках, передбачених підпунктом 7.6. пункту 7 цього регламенту,  - секретар ради;  У випадку, передбаченому  підпунктом 7.8 пункту 7 цього регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з  депутатів,  що  входить до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів цієї ради.
7.11.  Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере  участь більше половини депутатів від загального складу ради. В разі відсутності необхідної кількості депутатів за розпорядженням міського голови проведення сесії переноситься на інший час. 
7.12. Пропозиції  щодо  питань на розгляд ради можуть вноситися міським  головою,   постійними   комісіями, депутатами,  виконавчим комітетом ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян.  Пропозиції  щодо  прийняття  рішень,  які відповідно до закону  є  регуляторними  актами,  вносяться  з  урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". 
7.13. Не  пізніш  як  на  другій сесії затверджується регламент роботи  ради, а також положення про  постійні  комісії ради. 
7.14.  Порядок  проведення  першої  сесії ради, порядок обрання  секретаря міської ради,  скликання  чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії  та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються  регламентом  ради з урахуванням вимог Закону України "Про  засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується  регламент  ради, що діяв у попередньому скликанні.  
7.15. Протоколи сесій міської ради, прийняті нею рішення підписуються особисто міським головою, у  разі  його  відсутності - секретарем міської   ради, а у випадку, передбаченому підпунктами 7.7. та 7.8 пункту 7 цього регламенту, - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.
7.16. Сесії  ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може  прийняти  рішення  про   проведення   закритого пленарного засідання. 
 
Глава 2.
ВИКЛЮЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 
8. Виключно  на  пленарних  засіданнях міської ради вирішуються такі питання:
1) затвердження регламенту ради;
2) утворення  і  ліквідація  постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;
3)  утворення  виконавчого  комітету  ради, визначення його чисельності,  затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого  комітету та його розпуск;
4)  обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку,  передбаченому  Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні";  
5)   затвердження за пропозицією міського голови структури виконавчих  органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових  штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання;  
6) утворення  за поданням міського голови інших виконавчих органів ради;
7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його  виконання  з урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської діяльності";  
8) заснування засобів масової  інформації  ради, призначення і звільнення їх керівників;
9) заслуховування  звіту міського голови  про  діяльність  виконавчих  органів  ради,  у  тому числі щорічного  звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими  органами ради;     
10) прийняття рішення  про  недовіру міському голові;
11) заслуховування  звітів  постійних   комісій,   керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;
12) заслуховування  повідомлень  депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;
13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;
14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;
15) скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи   законам   України,  іншим  актам законодавства,  рішенням відповідної ради,  прийнятим у  межах  її повноважень;
16) прийняття  рішення   щодо  дострокового припинення повноважень міського  голови у випадках, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні";
17) визначення відповідно до закону кількісного складу ради;
18) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;
19) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та міського голови;
20) прийняття  рішень  про  наділення органів самоорганізації населення  окремими  власними  повноваженнями  органів   місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;
21) прийняття  рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій,  інших форм добровільних  об'єднань  органів  місцевого самоврядування та про вихід з них;
22) затвердження програм соціально-економічного та культурного  розвитку  міста, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;
23) затвердження  місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;
24) встановлення  місцевих  податків  і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;
25)  утворення  цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;  
26) прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;
27) прийняття  рішень  щодо  отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел,  а також щодо передачі коштів  з  місцевого бюджету;
28) прийняття  рішень  щодо  надання  відповідно  до  чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;
29) встановлення для підприємств,  установ та організацій, що належать до  комунальної  власності територіальної громади,  розміру частки  прибутку,  яка  підлягає  зарахуванню  до місцевого бюджету;
30) прийняття рішень щодо  відчуження  відповідно  до  закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності,  які не  підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів  права  комунальної  власності;  вирішення   питань   про придбання  в  установленому законом порядку приватизованого майна,про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у   процесі   приватизації,   договір   купівлі-продажу   якого  в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у  концесію  об'єктів  права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та  організацій  комунальної  власності територіальної громади.
     Реорганізація  або  ліквідація  діючих комунальних дошкільних навчальних  закладів, а також дошкільних навчальних закладів, створених колишніми сільськогосподарськими колективними та державними господарствами, допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) або на  підставі результатів місцевого референдуму;
31) прийняття рішень про  передачу  іншим  органам  окремих повноважень  щодо  управління майном,  яке належить до комунальної власності територіальної громади,  визначення меж  цих повноважень та умов їх здійснення;
32) створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення  здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або   спільного фінансування (утримання) комунальних   підприємств, установ  та  організацій,  визначення повноважень цих органів (служб);
33) вирішення   відповідно   до   законодавства   питань  про створення   підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;
34) вирішення  відповідно  до   закону питань регулювання земельних відносин;
35) затвердження  відповідно  до  закону  ставок   земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності відповідних територіальних громад;
36) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого  значення, а також про скасування такого дозволу;
37) прийняття рішень про  організацію  територій  і  об'єктів природно-заповідного  фонду місцевого значення та інших територій, що  підлягають   особливій   охороні;   внесення   пропозицій   до відповідних  державних  органів щодо оголошення природних та інших об'єктів,  що мають екологічну,  історичну,  культурну або наукову цінність,   пам'ятками   природи,   історії   або   культури,  які охороняються законом;
38) надання  відповідно  до законодавства згоди на розміщення на  території  міста  нових об'єктів, у тому числі місць  чи  об'єктів  для  розміщення  відходів, сфера екологічного впливу  діяльності  яких  згідно  з  діючими  нормативами  включає відповідну  територію
39)  створення  відповідно до закону міліції, яка утримується за  рахунок  коштів відповідного місцевого бюджету; затвердження і звільнення керівників та дільничних інспекторів цієї міліції;
40) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів  внутрішніх  справ  про  стан  законності,   боротьби   із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;
41) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;
42) затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;
43) затвердження договорів,  укладених  міським  головою  від  імені  ради,  з  питань,  віднесених  до її виключної компетенції;
44) встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території  населеного  пункту, забезпечення в ньому чистоти  і  порядку,  торгівлі  на  ринках,  додержання  тиші  в громадських місцях,  за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
45) прийняття у межах,  визначених законом,  рішень з  питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
45-1)   визначення  територій,  на  яких  можуть  проводитися потенційно  небезпечні заходи в умовах  присутності цивільного населення  за  участю особового складу Збройних Сил України, інших військових  формувань  та  правоохоронних  органів з використанням озброєння   і  військової  техніки;
46) прийняття  рішень,  пов'язаних  із створенням спеціальних вільних та інших зон,  змінами в  статусі  цих  зон,  внесення  до відповідних  органів  пропозицій  з  цих питань;  надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;
47) прийняття рішення про дострокове  припинення  повноважень органів   територіальної  самоорганізації  населення  у  випадках, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні";
48) затвердження статуту територіальної громади;
49) затвердження відповідно до закону  Положення  про  зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;
50) вирішення відповідно до закону питання про  мову, якою користуються у своїй роботі рада, її виконавчий орган та яка використовується в офіційних оголошеннях;
51) надання   згоди  на  передачу  об'єктів  з  державної   у комунальну  власність  та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної  у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної  власності;
52)   створення   відповідно   до  законодавства  комунальної аварійно-рятувальної  служби;  
53)   затвердження   відповідно   до   закону  Положення  про помічника-консультанта   депутата   ради   та   опису  посвідчення помічника-консультанта  депутата  ради.  
54)  вирішення  питань  у  сфері  поводження  з  небезпечними відходами  відповідно  до законодавства;
55) визначення  на  конкурсних  засадах  юридичних осіб,  які здійснюють  у  межах  певної  території  збирання  та  перевезення побутових  відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами. 
 
Глава 3.
ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕННЯ ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ЇХ РОЗГЛЯДУ У ПОСТІЙНИХ КОМІСІЯХ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ
 
9. Ініціатори подань проектів рішень Теребовлянської міської ради. 
Проекти рішень Теребовлянської міської ради (надалі – проекти рішень) подаються постійними комісіями міської  ради, депутатами міської ради, виконавчим комітетом, апаратом міської ради не пізніше як за п’ятнадцять днів до початку пленарного засідання ради на паперових та електронних носіях. 
У випадку внесення проекту рішення безпосередньо на пленарному засіданні ради від депутатської фракції (групи) у Теребовлянській міській раді допускається подання його тексту тільки на паперових носіях. 
 
10. Порядок оформлення проектів рішень, які вносяться на розгляд Теребовлянської міської ради. 
10.1. При підготовці проектів рішень суб’єкти ініціативи повинні дотримуватися таких вимог: 
– відповідності підготовлених проектів  рішень Конституції України, законодавчим і нормативно-правовим актам, установленому порядку ведення діловодства і правилам правопису; 
–  посилання в тексті проекту рішення на законодавчі і нормативно-правові акти; 
–  на розгляд міської ради не вносяться проекти рішень, які не належать  до її компетенції. 
10.2. В проекті рішення міської ради, що вноситься на її розгляд, відображається короткий об’єктивний аналіз стану справ з питання, що розглядається, визначаються конкретні пропозиції щодо вирішення проблем у тій чи іншій сфері, шляхи усунення існуючих там недоліків, засоби і методи їх виконання із зазначенням  виконавців та реальних строків виконання. 
10.3. Проекти рішень погоджуються і візуються головою постійної комісії міської ради відповідно до компетенції, секретарем ради, депутатом,  за яким закріплений відповідний округ, юристом міської ради, керівниками  відділів апарату міської ради. Подані до міської ради у встановленому порядку заяви з питань землевідведення, будівництва та реконструкції обов'язково доводяться апаратом міської ради до відома депутата,  який закріплений за відповідним округом.
10.4. Проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, програм розвитку галузей народногосподарського комплексу подаються до апарату  міської ради за п’ятнадцять днів до пленарного засідання ради. Якщо проект програми викладено більш як на чотирьох аркушах, до нього додається коротка пояснювальна записка. 
 
11. Реєстрація та процедура проходження проекту рішення міської ради. 
11.1. Процедуру проходження проекту рішення Тернопільської міської ради забезпечують відділи її апарату відповідно до компетенції. 
11.2. Проекти рішень міської ради подаються для розгляду в постійні комісії  після візування секретарем ради та юридичною службою апарату міської ради, з земельних питань – землевпорядником, з фінансових – головним бухгалтером міської ради. Заперечення і зауваження до проектів рішень осіб, які їх візують, подаються у письмовій формі. 
11.3.Проекти рішень міської ради підлягають обов’язковому розгляду у постійних комісіях не пізніше ніж за п’ять днів до початку пленарного засідання. Проекти рішень міської ради після їх розгляду  в постійних комісіях разом із внесеними змінами та доповненнями до них не пізніше ніж за три дні до початку пленарного засідання подаються головою постійної комісії  до апарату міської ради. 
Проекти рішень, які виносяться на розгляд сесії, надаються головам постійних комісій, керівникам депутатських фракцій та груп не пізніше ніж  за три дні до початку пленарного засідання.  
11.4. Міська рада має право провести обговорення і голосування як в цілому за рішення, так і по окремих його частинах. Розгляд пропозицій, доповнень і уточнень до проекту рішення проводиться після прийняття його за основу. 
1.5. Проекти рішень міської ради, внесені на її розгляд з порушенням вказаних вимог, повертаються розробникам проектів за дорученням міського голови, секретаря ради для повторного внесення в установленому порядку. 
11.6. Внесені на сесії міської ради зауваження та пропозиції депутатів чи постійних комісій щодо проекту рішення ради зачитуються і подаються в письмовій формі через секретаріат сесії для долучення до інших офіційних документів сесії ради. 
11.7. Протоколи, висновки та рекомендації постійних комісій видаються у разі письмового звернення громадян.
 
Глава 4.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ ТА ФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЇЇ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ
 
12. План роботи Теребовлянської міської ради та її органів. 
12.1. План роботи міської ради затверджується радою  на початку нового скликання  та в кінці  кожного календарного року протягом скликання ради. 
Пропозиції до плану роботи Теребовлянської міської ради  подаються міським головою, депутатами Теребовлянської міської ради, постійними комісіями міської ради, виконавчим комітетом міської ради, структурними підрозділами міської ради, загальними зборами громадян. 
12.2. У разі необхідності до плану роботи можуть бути внесені зміни, які приймаються на пленарному засіданні ради більшістю голосів від загального складу ради. 
12.3. Плани роботи постійних комісій Теребовлянської міської ради  плануються на рік і затверджуються на їхньому засіданні. 
 
13. Порядок денний сесії Теребовлянської міської ради. 
13.1. Порядок денний сесії Теребовлянської міської ради  затверджується міською радою на кожну чергову сесію. 
13.2. До порядку денного включаються питання, які передбачені в плані роботи міської ради, а також питання, підготовлені для розгляду міською радою у встановленому  цим регламентом порядку, подані постійними комісіями міської ради, її депутатами. 
 
14. Формування порядку денного сесії Теребовлянської міської ради. 
14.1. Пропозиції щодо порядку денного сесії Теребовлянської міської ради  узагальнюються секретарем міської ради за поданням постійних комісій ради,  депутатів ради, структурних підрозділів міської ради, та подаються на затвердження міському голові. 
14.2. Примірний перелік питань, включений до порядку денного  сесії  Теребовлянської міської ради  надається депутатам міської ради не пізніше ніж за три днів  до початку пленарного засідання. 
 
15. Затвердження порядку денного сесії Теребовлянської міської ради. 
15.1. Проект порядку денного міської  ради  вноситься міським головою на затвердження міською радою. 
15.2. Пропозиція до проекту порядку денного  сесії Теребовлянської міської ради, яка не отримала більшості голосів депутатів від загального складу міської ради,  вважається відхиленою. 
15.3. Порядок денний сесії Теребовлянської міської ради  приймається  на її пленарному засіданні більшістю голосів від загального складу міської ради. 
 
Глава 5.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ 
ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ
 
16. Реєстрація учасників та ведення пленарних засідань Теребовлянської міської ради. 
16.1. Пленарні засідання сесії міської ради, як правило, розпочинаються о 10 годині і закінчуються не пізніше 17 години з перервою на 15 хвилин через кожні 2 години. Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація депутатів Теребовлянської міської ради особисто на підставі пред’явлення посвідчення депутата міської ради та підтвердження своєї присутності власноручним підписом.
16.2. Після реєстрації депутатів Теребовлянської міської ради головуючий на сесії оголошує кількість депутатів, які зареєструвалися на підставі пред’явленого посвідчення депутата Теребовлянської міської ради та підтвердили свою присутність власноручним підписом.
16.3. Перереєстрація депутатів проводиться після кожної офіційної перерви в роботі  пленарного засідання сесії. 
16.4. На вимогу депутатської фракції (групи) проводиться перереєстрація депутатів з наступною перевіркою лічильною комісією. 
16.5. У випадку, коли під час голосування за проект рішення після перереєстрації кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні, перевищує кількість зареєстрованих у секретаріаті депутатів, то проводиться на вимогу однієї із фракцій (груп)  повторна перереєстрація депутатів з наступною перевіркою лічильною комісією. 
16.6. Пленарні засідання Теребовлянської міської ради відкриває і закриває міський голова, а в разі його відсутності – секретар міської ради, крім особливих випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»  та підпунктом 7.7  пункту 7 цього регламенту. 
 
17. Обов’язки головуючого на пленарному засіданні Теребовлянської міської ради. 
Головуючий на пленарному засіданні Теребовлянської міської ради (міський голова, секретар міської  ради, депутат із складу групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія): 
1) дотримується норм Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», цього регламенту; 
2) створює рівні можливості депутатам міської ради, депутатським фракціям (групам) для участі в обговоренні питань відповідно до положень цього регламенту;  
3) керує пленарними засіданнями міської ради, стежить за дотриманням кворуму при прийнятті рішень; 
4) оголошує питання, що виносяться на розгляд ради; 
5) надає слово доповідачам, співдоповідачам і виступаючим в обговоренні питання; 
6) вживає заходів щодо порушників встановленого порядку роботи; 
7) оголошує або надає слово для оголошення депутатських запитів, заяв  та довідок, а також зауважень щодо порядку ведення сесії; 
8) проводить голосування з питань, що потребують прийняття рішень; 
9) не має права коментувати виступи депутатів, робити тиск на депутатів  при прийнятті рішень тощо, повторно ставити питання на голосування без згоди ради; 
10) може відмовити  ініціатору пропозиції чи поправки поставити на  голосування запропонований ним текст, якщо він не чітко сформульований або не стосується питання, що обговорюється, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю раніше відхилений радою текст; 
11) оголошує перерву до 10 хвилин на вимогу уповноважених представників депутатських фракцій (груп)  у Теребовлянській міській раді. Така перерва оголошується не більше одного разу з кожного питання порядку денного упродовж пленарного засідання; 
12) здійснює інші повноваження відповідно до положень цього регламенту. 
 
18. Права головуючого на пленарному засіданні Теребовлянської міської ради (міського голови, секретаря ради, депутата із складу групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія): 
1) підсумовувати обговорення питань; 
2) ставити уточнюючі запитання промовцю на пленарному засіданні щодо фактичних помилок, допущених у його виступі; 
3) зачитувати або доручати секретарю міської ради  зачитувати письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання; 
4) давати розпорядження працівникам апарату Теребовлянської міської  ради про надання депутатам міської ради під час пленарного засідання додаткових матеріалів з питань, включених до порядку денного  пленарного засідання міської  ради; 
5) зупиняти виступ, якщо промовець виступає без дозволу. 
 
Глава 6.
ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ
ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ
 
19. Процедура обговорення питань на пленарному засіданні Теребовлянської міської ради включає: 
1) доповідь депутата Теребовлянської міської ради, чи інших ініціаторів внесення питання на розгляд міської ради, запитання доповідачу і відповіді на них; 
2) співдоповідь постійної комісії міської ради, до компетенції якої відноситься дане питання; 
3) виступи депутатів міської ради в обговоренні даного питання; 
4) оголошення головуючим на пленарному засіданні міської ради про припинення обговорення питання; 
5) заключне слово доповідача; 
6) уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні Теребовлянської міської ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування; 
7) прийняття рішення ради шляхом голосування. 
20. Проект рішення Теребовлянської міської ради може бути поставлений на голосування без обговорення  у випадку позитивного висновку постійної комісії Теребовлянської міської ради, до компетенції якої належить дане питання, та відсутності запитань чи бажання взяти участь в його обговоренні зі сторони депутатів Теребовлянської міської ради. 
Глава 7.
ПОРЯДОК ВИСТУПІВ ТА НАДАННЯ СЛОВА НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ  ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ 
 
21. Тривалість часу виступів на пленарному засіданні Теребовлянської міської ради. 
21.1. Тривалість часу розгляду кожного питання порядку денного  пленарного засідання  Теребовлянської міської ради пропонується головуючим на пленарному засіданні перед початком обговорення цього питання. Якщо є заперечення депутатів Теребовлянської міської ради щодо пропозицій головуючого на пленарному засіданні, Теребовлянська міська рада приймає процедурне рішення щодо тривалості обговорення зазначеного питання. 
21.2. На пленарному засіданні Теребовлянської міської ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого на пленарному засіданні міської ради. 
21.3. Головуючий на пленарному засіданні надає слово промовцям для доповіді, співдоповіді, виступів, заключного слова, заяв, резолюцій, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень та довідок, внесення пропозицій, поправок, оголошення депутатських запитів, обгрунтування відповіді на депутатський запит посадовою особою, до якої був звернений депутатський запит, обгрунтування пропозицій чи поправок, відповіді на запитання, репліки, виголошення окремої думки. 
21.4. Тривалість розгляду кожного питання порядку денного встановлюється депутатами Теребовлянської міської ради, але не більше 2 годин. Для доповіді надається не більше 20 хвилин, для співдоповіді – 5 хвилин, заключного слова – 3 хвилини. Для запитань до доповідача надається до 30 хвилин, в тому числі власне для запитання депутату до доповідача надається 1 хвилина, для відповіді на нього – 3 хвилини.
Для виступу в обговоренні питання щодо постатейного голосування проектів рішень, внесення пропозицій, оголошення окремої думки, заяв, резолюцій, повідомлень, виступів щодо кандидатур на посади надається до 3 хвилин. 
Для виступів з процедури чи з мотивів голосування, пояснень, реплік, зауважень, обгрунтування поправок надається 1 хвилина. 
Для оголошення депутатських запитів, обгрунтування відповіді на депутатський запит посадовою особою, до якої був звернений депутатський запит, надається 3 хвилини. 
Для запрошених осіб надається 3 хвилини на виступ.
 
22. Порядок запису на виступ на пленарному засіданні Теребовлянської міської ради. 
22.1. Запис на виступ з трибуни з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання Теребовлянської міської ради здійснюється шляхом подання записки в секретаріат сесії міської ради. Головуючий на пленарному засіданні надає слово почергово  представникам усіх депутатських фракцій (груп), які записалися на виступ. У разі відсутності бажаючих виступити від тієї чи іншої депутатської фракції (групи)  головуючий надає слово депутатам  відповідно до черговості запису їх на виступ. 
22.2. Депутат, який записався на виступ, має право передати слово іншому депутату. В цьому випадку головуючий на пленарному засіданні зобов’язаний надати слово депутату, якому передано право на виступ. 
22.3. Запис на виступ з трибуни депутатів Теребовлянської міської ради з питання «Різне» здійснюється шляхом подання записки в секретаріат сесії міської ради. Загальний час, відведений для розгляду питання «Різне» , – до  30 хвилин. 
22.4. Без запису на виступ з місця може надаватися слово для виступів з процедури та мотивів голосування, пояснень, обґрунтування пропозицій чи поправок, зауважень, запитань та відповідей на них, повідомлень, реплік, довідок, оголошення окремої думки. 
22.5. Слово з процедурних питань для довідок, відповідей на запитання, роз’яснень на сесії головуючий на пленарному засіданні може надати депутату поза чергою. 
 
23. Гарантоване право на виступ на пленарному засіданні Теребовлянської міської ради. 
23.1. Народні депутати України, депутати обласної та районної рад, голова районної державної адміністрації, прокурор Теребовлянського району мають гарантоване право на виступ з обговорюваних питань порядку денного. 
23.2. Кожна депутатська фракція (група), постійна комісія міської ради має гарантоване право на виступ одного представника з кожного питання порядку денного пленарного засідання. 
 
24. Вимоги до виступів на пленарному засіданні Теребовлянської міської ради. 
24.1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово,  дотримуватися  регламенту, наданого для виступу. 
24.2. Виступ з мотивів голосування має визначити позицію щодо голосування «за», «проти», «утримався». 
24.3. Депутат Теребовлянської міської ради може виступати на пленарному засіданні з того самого питання  чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, із запитанням до доповідача, не більше одного разу. 
24.4. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно та формулюються коротко і чітко. Депутат міської ради,  який поставив запитання, може уточнити та доповнити його. Відповідь на запитання повинна бути точною і лаконічною. Депутатам міської ради, які виступають в обговоренні, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань головуючого на пленарному засіданні. 
24.5. Доповідь, співдоповідь, виступ при обговоренні питання, заява, звернення, повідомлення, декларація, резолюція, інформація на вимогу Теребовлянської міської ради, обгрунтування відповіді на депутатський запит виголошуються з трибуни. 
 
Глава 8.
ОРГАНІЗАЦІЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ
ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ
 
25. Види та способи голосування. 
25.1.Рішення Теребовлянської міської ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням. 
 
26. Відкрите голосування.
26.1. Відкрите голосування здійснюється в такому порядку: 
1) результати голосування встановлюються за результатами підрахунку лічильною комісією кількості голосів депутатів «за», «проти», «утримались» чи «не голосували». 
У випадку поіменного голосування формується список депутатів, де напроти кожного прізвища зазначається «за», «проти», «утримався» чи «не голосував». 
2) перед початком відкритого голосування головуючий на пленарному засіданні вказує кількість пропозицій,  що ставляться на голосування,  уточнює їхні формулювання, нагадує, якою більшістю голосів (від загальної кількості депутатів, від кількості присутніх) може бути прийнято рішення. 
3) при голосуванні з одного питання кожен депутат міської ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або утримується при голосуванні. Після закінчення підрахунку голосів головуючий на пленарному засіданні ради оголошує результати голосування: прийнято пропозицію чи відхилено; 
4) з початку голосування  і до оголошення його результатів слово не надається нікому. 
У разі порушення процедури голосування негайно проводиться повторне голосування без дебатів. 
 
27. Таємне голосування.
27.1. Таємне голосування може проводитися  у випадку прийняття процедурного рішення міської ради (не менш як однією третиною депутатів  від загального складу міської ради), крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» . 
27.2. Таємне голосування проводиться у залі засідань міської ради, де знаходиться кабіна та скринька для голосування. Скринька для голосування виготовляється з прозорого матеріалу і розміщується поряд з кабіною для голосування. Заповнення бюлетеня проводиться у кабіні для голосування особисто  кожним депутатом. 
27.3. Таємне голосування бюлетенями обов’язково проводиться у  випадках,  передбачених пунктами 4 і  16 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
27.4. Таємне голосування може проводитися і з інших питань порядку денного пленарного засідання у випадку прийняття процедурного рішення міської ради. 
27.5. Головуючий на пленарному засіданні проводить переголосування розглянутого радою рішення у випадку, коли рада прийняла рішення повернутися повторно до розгляду питання. 
27.6. Таємне голосування здійснюється депутатом Теребовлянської міської ради особисто шляхом подачі бюлетеня. 
27.7. Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою і у визначеній кількості. У бюлетені повинні бути визначені пропозиції з питання, з якого проводиться голосування. Праворуч навпроти кожної пропозиції розміщується порожній квадрат. У кінці переліку пропозицій міститься запис: “Не підтримую жодної пропозиції”. Праворуч навпроти цього запису розміщується порожній квадрат. 
При виборах (призначенні, затвердженні) посадових осіб до бюлетеня включаються в алфавітному порядку всі запропоновані кандидатури із зазначенням прізвища, імені та по батькові. Праворуч навпроти прізвища кожного кандидата розміщується порожній квадрат. У кінці переліку прізвищ кандидатів міститься запис “Не підтримую жодного кандидата”. Праворуч навпроти цього запису розміщується порожній квадрат. 
27.8. Час і місце голосування, порядок його проведення встановлюються лічильною комісією на основі цього регламенту і оголошуються головою лічильної комісії. 
27.9. Кожному зареєстрованому депутату міської ради  за пред’явленням посвідчення членами лічильної комісії видається один бюлетень для голосування з поставленого питання чи виборів (призначення, затвердження) посадової особи. Отримання бюлетеня підтверджується  особистим підписом депутата. 
27.10. Заповнення бюлетенів здійснюється депутатом лише в кабіні для таємного голосування. У бюлетені для голосування депутат робить у квадраті навпроти пропозиції, яку він підтримує, або прізвища кандидата, за якого він голосує, позначку  “плюс” (+) або іншу позначку. 
Депутат може голосувати тільки за одну пропозицію або за одного кандидата. У разі, коли він не підтримує жодної пропозиції або жодного кандидата, робиться відповідна позначка в квадраті навпроти слів: “Не підтримую жодної пропозиції” або “Не підтримую жодного кандидата”. 
Заповнений бюлетень голосуючий опускає у виборчу скриньку. 
27.11. Недійсними вважаються бюлетені: 
-  невстановленого взірця; 
-  в яких голосуючим не зроблено жодної позначки; 
-  в яких зроблено позначки в квадратах навпроти більш як однієї пропозиції або прізвищ більш як одного кандидата; 
- в яких зроблено позначки в квадратах навпроти запропонованої пропозиції (запропонованих пропозицій) та запису: “Не підтримую жодної пропозиції”; 
- в яких зроблено позначки в квадратах навпроти прізвища (прізвищ) кандидата (кандидатів) та запису: “Не підтримую жодного кандидата”. 
27.12. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписує весь склад лічильної комісії. Після доповіді лічильної комісії про результати таємного голосування головуючий на пленарному засіданні оголошує прийняте міською радою рішення. 
27.13. Повторне голосування. 
Якщо при обранні на посаду лише однієї особи жоден із кількох кандидатів на цю посаду не одержить за результатом першого голосування необхідної кількості голосів депутатів міької ради, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів депутатів при першому голосуванні. 
Якщо внаслідок вибуття кандидатів на посаду з балотування залишається один кандидат на цю посаду, повторне голосування проводиться щодо нього. 
Якщо за результатами таємного голосування рішення про звільнення з посади, дострокове припинення повноважень або висловлення недовіри не прийнято, пропозиція вважається відхиленою і повторному розгляду або новому голосуванню щодо тієї самої особи на цій сесії не підлягає. 
Якщо за результатами таємного голосування кандидата не було обрано на посаду, проводиться повторний розгляд цього ж питання порядку денного з новим висуненням кандидатів, якщо інше не встановлено законом. Кількість повторних розглядів таких питань не обмежується. 
 
28. Час голосування при прийнятті рішень Теребовлянської міської ради. 
28.1. Голосування при прийнятті рішень Теребовлянської міської ради з будь-якого питання проводиться на пленарному засіданні безпосередньо після його обговорення. 
28.2. Час для проведення таємного голосування визначається Теребовлянською міською радою за окремим рішенням. 
 
29. Порядок голосування пропозицій і поправок на пленарному засіданні Теребовлянської міської ради. 
29.1. Пропозиції до проекту рішення Теребовлянської міської ради, які ставляться на голосування, оголошуються головуючим на пленарному засіданні, при цьому називається ініціатор їх внесення. 
29.2. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозиції, на вимогу ініціатора її внесення йому надається слово. 
29.3. Перед голосуванням кількох пропозицій, які виключають одна одну, головуючий на пленарному засіданні послідовно, в порядку внесення, оголошує їх, і якщо до них немає зауважень, ставить на голосування. 
29.4. На голосування ставляться окремо всі пропозиції, що надійшли і не були відкликані депутатами Теребовлянської міської ради. 
29.5. Пропозиції, які не отримали більшості голосів депутатів міської ради  від загального складу, вважаються відхиленими. 
29.6. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів депутатами міської ради, членами виконавчого комітету, апарату міської ради , вони не мають права брати участь у прийнятті рішення цим органом.
29.7. Про конфлікт інтересів може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.
 
 
Глава 9.
РІШЕННЯ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ
 
30. Порядок прийняття рішень Теребовлянської міської ради. 
30.1. Теребовлянська міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення міської ради, прийняті в межах її компетенції, обов’язкові для виконання організаціями, установами, підприємствами усіх форм власності, посадовими особами та громадянами на території міста. 
30.2. Рішення Теребовлянської міської ради приймаються на її пленарному засіданні   більшістю депутатів від загального складу ради після обговорення, крім випадків, передбачених Законом  України „Про місцеве самоврядування в Україні”, зокрема, дострокового припинення  повноважень міського голови. При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова,  якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос. 
30.3. Рішення міської ради у  п'ятиденний строк  з  моменту  його  прийняття  може  бути зупинено міським головою і внесено на   повторний   розгляд ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження  міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального  складу ради, воно набирає чинності. 
30.4. Розробники проектів рішень спільно з відповідальними працівниками апарату Теребовлянської міської ради на основі проекту рішення та протоколу сесії готують кінцевий варіант рішення міської ради і подають на підпис. 
Протокол сесій міської ради та прийняті нею рішення підписуються  особисто міським головою, а в  разі його відсутності -  секретарем міської ради; у випадку, коли сесія скликана не менш як  однією третиною депутатів міської ради від загального складу міської ради ,  - депутатом міської ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні. 
Додатки до рішень міської ради  підписуються  секретарем ради, з земельних питань – землевпорядником, з фінансових – головним бухгалтером міської ради. 
30.5. Рішення міської ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень у дію. 
Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію. 
30.6. Рішення міської ради надсилаються відповідним посадовим особам, відділам міської ради,  іншим органам, підприємствам,  організаціям  та оприлюднюються не пізніше десятиденного терміну з часу підписання. Рішення ради, які стосуються прав та обов’язків громадян і мають нормативно-правовий характер, доводяться до відома населення через засоби масової інформації. 
 
31. Рішення міської ради з процедурних питань. 
31.1.Перелік питань, які віднесені до категорії процедурних на сесії міської ради: 
1) формування послідовності (черговості) розгляду питань порядку денного; 
2) визначення тривалості сесійних засідань і перерв між ними; 
3) встановлення тривалості часу для виступаючих на сесії (з урахуванням їх кількості); 
4) надання згоди на те, щоб на сесії були присутні представники відповідних органів чи організацій; 
5) надання згоди на виступ запрошених осіб; 
6) прийняття рішення про проведення поіменного голосування; 
7) прийняття рішення про проведення таємного голосування,  крім  випадків, передбачених Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні». 
31.2. Рішення з питань, які віднесені до категорії процедурних на сесії міської ради, приймаються не менш як  однією третиною депутатів  від загального складу ради і  оформляються протокольно. 
 
Глава 10.
ДОТРИМАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА НОРМ  ЕТИКИ НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ
 
32. Дотримання дисципліни та норм  етики депутатами на пленарному засіданні Теребовлянської міської ради. 
32.1. На пленарному засіданні депутат Теребовлянської міської ради не повинен перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням, розмовами по мобільному телефону тощо), вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій. 
32.2. Якщо депутат Тереббовлянської міської ради вважає, що промовець або головуючий на пленарному засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може звернутися до головуючого на пленарному засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Головуючий на пленарному засіданні надає депутату Теребовлянської міської ради слово відразу або в кінці обговорення, але до початку голосування. В останньому випадку головуючий на пленарному засіданні відразу повідомляє депутатів Теребовлянської міської ради про надходження такого звернення від депутата і визначає час, коли йому буде надано слово. 
32.3. Якщо депутат Теребовлянської міської ради виголошує образливі слова на адресу іншого депутата або депутатської групи чи фракції, головуючий на пленарному засіданні попереджує цього депутата про недопустимість таких висловлювань або припиняє його виступ. Депутат або представник депутатської групи чи фракції, на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого на пленарному засіданні з вимогою про надання слова для репліки. Головуючий на пленарному засіданні надає слово для репліки депутату або представнику депутатської групи чи фракції відразу після звернення чи після завершення обговорення питання. 
32.4. Якщо депутат або депутатська фракція (група), на адресу яких були виголошені образливі слова, вважають, що конфлікт не вичерпано і порозуміння між депутатами не досягнуто, то вони письмово звертаються до погоджувальної ради, яка розглядає це питання на своєму засіданні. 
 
33. Дотримання дисципліни та норм етики доповідачами на пленарному засіданні Теребовлянської міської ради. 
33.1. На пленарному засіданні Теребовлянської міської ради доповідач не повинен вживати образливих висловлювань, непристойних слів, закликати до незаконних дій. У разі порушення доповідачем такої вимоги головуючий на пленарному засіданні попереджує його про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припиняє його виступ. 
33.2. Головуючий на пленарному засіданні надає  доповідачу додатковий час для виступу тривалістю, на яку його виступ було перервано, за винятком припинення виступу. 
33.3. Якщо доповідач перевищує час, відведений для доповіді, або висловлюється не з обговорюваного питання чи доповідає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні попереджує його про це, а в разі подальшого порушення – позбавляє його слова. 
 
34. Дотримання дисципліни особами, запрошеними на пленарне засідання Теребовлянської міської ради. 
34.1. Особи, запрошені на пленарне засідання Теребовлянської міської ради, повинні дотримуватися дисципліни, не порушувати порядок, утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на пленарному засіданні. 
34.2. За пропозицією головуючого на пленарному засіданні або за пропозицією депутата Теребовлянської міської ради, підтриманою не менш як  однією третиною депутатів міської ради від загального складу Теребовлянської міської ради, запрошені особи, які порушують дисципліну в залі, зобов’язані залишити  пленарне засідання.  
 
Глава 11.
ПРОТОКОЛ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ
  
35. Протокол пленарного засідання Теребовлянської міської ради. 
35.1.Пленарне засідання Теребовлянської міської ради протоколюється. Підготовку протоколу пленарного засідання Теребовлянської міської ради забезпечує відповідний підрозділ апарату міської ради. Протокол пленарного засідання Теребовлянської міської ради після його оформлення підписується головуючим на цьому пленарному засіданні. 
35.2.Протокол пленарного засідання Теребовлянської міської ради ведеться відповідно до інструкції з діловодства в Теребовлянської міській  раді та її виконавчому апараті. 
35.3. Після отримання матеріалів секретаріату сесії працівники  апарату міської ради  готують протягом  десяти робочих днів протокол пленарного засідання. 
35.4. Протокол пленарного засідання сесії міської ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішень Теребовлянською міською радою. Він надається депутатам Теребовлянської міської ради для ознайомлення за їх письмовими зверненнями до міського голови. 
 
Глава 12.
ДЕПУТАТ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 
36. Порядок обрання, термін повноважень депутата міської ради
36.1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення Теребовлянською міською виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів  і  закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.
36.2. Повноваження депутата міської ради, замість того депутата, який вибув, починаються з моменту повідомлення Теребовлянською міською виборчою комісією рішення про заміщення депутата, який вибув, відповідно до законодавства. 
36.3. Реєстрація особи, обраної депутатом міської ради замість вибулого, проводиться після подання нею до Теребовлянської міської виборчої комісії документа про звільнення її з роботи (посади), несумісної з депутатським мандатом, копії зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, якщо вона його має. Інформація про реєстрацію депутата Теребовлянської міської ради доводиться Теребовлянською міською виборчою комісією до відома міської ради. 
36.4. Спори щодо набуття повноважень депутатів міської ради вирішуються судом. 
 
37. Права та обов'язки депутата міської ради
  37.1. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має  всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки  перед виборцями,  радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради,  повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.
37.2. На час сесій,  засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків.
37.3. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань  постійної  та  інших  комісій ради,  до складу яких його обрано. 
37.3.1. Депутат не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу  перед  виборцями округу.
37.4. У разі пропуску депутатом протягом  року  більше  половини пленарних   засідань ради   або   засідань постійної  комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради  та  її органів міська рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку. 
37.5. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються  на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано. 
37.6. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, міського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або   зареєстрованих на території міської ради. 
37.7. Орган або посадова особа, до яких звернено запит, зобов'язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення. 
37.8. Пропозиції  і  зауваження,  висловлені депутатами на сесії ради,  або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються  радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та  посадовим  особам,  які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження  у  строки,  встановлені  радою,  і  про  вжиті  заходи повідомити депутатові та раді. 
37.9. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.
37.10. Повноваження  депутатів,  порядок  організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про статус депутатів місцевих рад” та іншими законами. 
 
38. Право депутата на депутатське звернення, депутатський запит і депутатське запитання. 
38.1. Депутатське звернення – це викладена в письмовій формі вимога депутата з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції. 
Відповідні органи, їх посадові особи та керівники, до яких звернувся депутат, зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше ніж  у місячний строк. Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуте у встановлений строк, депутату зобов’язані письмово повідомити про це з обгрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду. 
Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що відповідні органи, їх посадові особи та керівники повинні йому повідомити завчасно, але не пізніше ніж за п’ять календарних днів. 
Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право  внести депутатський запит відповідно до статті 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад». 
38.2. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради та її органів, керівників підприємств,  установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території ради, до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені  до відання ради. 
Депутатський запит  може бути внесений депутатом ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі.  Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. Він обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні ради. 
Орган  або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього раді та депутату. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради. За результатами відповіді на запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше ¼ присутніх на засіданні депутатів ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення. 
38.3. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається. 
 
39. Порядок розгляду пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях. 
39.1. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження в строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також міську раду. 
39.2. Міська рада забезпечує виконання пропозицій і зауважень депутатів, схвалених радою, інформує депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях ради. 
 
40. Право депутатів  Теребовлянської міської ради добровільно об’єднуватися у депутатські фракції (групи). 
40.1. Депутати міської ради можуть добровільно об’єднуватися у депутатські групи  за умови, що до складу депутатської групи  входить не менше ніж  п’ять депутатів. 
40.2. Депутати міської  ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території, спільністю  проблем,  які вони вирішують, або іншими ознаками. 
40.3. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата міської ради, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». 
40.4. Депутати  міської ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу. 
40.5. Депутатські фракції у Теребовлянській міській раді формуються на партійній основі депутатами ради, обраними за виборчим списком або висунуті відповідною місцевою організацією партії. До складу депутатської фракції в Теребовлянській міській раді має входити не менше ніж  три депутати.   
40.6. Порядок вступу до депутатської фракції у Теребовлянській міській раді або виходу з неї визначається рішенням вищого керівного органу політичної партії, за виборчим списком відповідної місцевої організації якої він був обраний або висунутий депутатом міської ради, та  Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». 
40.7. Депутат Теребовлянської міської ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції у раді. 
40.8. Формування та реорганізація  депутатських фракцій (груп)  може проводитися протягом  усього періоду повноважень міської ради сьомого скликання. 
40.9. Кожна депутатська фракція (група)  повинна бути зареєстрована. Умовою її  реєстрації є подання  на ім’я міського голови  підписаного персонально депутатами повідомлення та протоколу зборів про сформування депутатської фракції (групи) із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів фракції (групи), а також депутатів, які уповноважені представляти фракцію (групу). 
40.10. Після реєстрації депутатської фракції (групи) головуючий на черговій сесії інформує депутатів про сформування такої фракції  (групи), її кількісний склад та її уповноважених представників. Відповідні інформаційні матеріали про депутатську фракцію (групу) після її реєстрації  поширюються серед депутатів. У такому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій (груп). 
Депутатська фракція (група) після реєстрації має право: 
- на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради; 
- попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада; 
- на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради; 
- об’єднувати зусилля з іншими фракціями (групами) для створення більшості в раді чи опозиції; 
- здійснювати інші права, передбачені законами України. 
40.11. Про зміни в складі депутатської фракції (групи) її уповноважений представник повідомляє письмово міського голову. Це повідомлення підписує також депутат, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції (групи), якщо депутата виключено з неї.  У разі, коли склад депутатської групи скорочується нижче встановленої  законом  чисельності, вона після 15 днів оголошується міським головою розпущеною. 
40.12. Жодна депутатська фракція (група) не має права виступати від імені міської ради. 
40.13. Уповноважені представники депутатських фракцій та груп входять до складу погоджувальної ради депутатських фракцій та груп Теребовлянської міської ради. 
 
Глава 13.
ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
 
41. Порядок обрання, права та обов'язки Теребовлянського міського голови
41.1.   Повноваження  Теребовлянського міського  голови починаються  з моменту оголошення Теребовлянською міською виборчою комісією на пленарному засіданні міської ради рішення про його  обрання. Повноваження міського голови закінчуються  в день відкриття першої сесії міської  ради,  обраної  на наступних чергових місцевих виборах,  або,  якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої  особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового  припинення  його  повноважень  відповідно  до частин першої та другої статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
41.2. У разі звільнення з посади міського голови у зв'язку з достроковим припиненням  його  повноважень  або його  смерті,  а  також  у  разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження міського  голови здійснює секретар міської ради. Секретар  міської  ради  тимчасово  здійснює зазначені   повноваження   з   моменту   дострокового   припинення повноважень міського голови і до  моменту початку   повноважень   міського  голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону,  або до дня відкриття  першої сесії міської ради, обраної на чергових місцевих виборах.
41.3. Повноваження міського голови можуть бути  припинені  достроково  у  випадках,  передбачених статтею 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як  на  п'ятнадцятий  день  після  звільнення  з посади або смерті міського  голови  особа,  яка  на цей час відповідно  до закону здійснює повноваження міського   голови,   звертається   до  Верховної  Ради  України  з клопотанням  щодо  призначення  позачергових  виборів  міського голови.
41.4. Міський голова:
1) забезпечує здійснення у межах наданих законом  повноважень органів  виконавчої  влади  на  території міської ради,  додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та органів виконавчої влади;
2) організує  в  межах,  визначених   Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні",   роботу міської ради та її виконавчого комітету;
3) підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету;
4) вносить  на  розгляд  ради  пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;
5)  вносить  на  розгляд  ради  пропозиції  про  кількісний і персональний  склад  виконавчого комітету міської ради;
6)   вносить   на  розгляд  ради  пропозиції  щодо  структури виконавчих  органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом  Міністрів  України;  
7) здійснює  керівництво  апаратом  ради  та  її  виконавчого комітету;
8) скликає  сесії ради,  вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;
9) забезпечує  підготовку  на  розгляд  ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших  питань самоврядування,  місцевого бюджету та звіту про його виконання,  рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює  затверджені  радою  програми,  бюджет  та звіти про їх виконання;
10) призначає  на  посади  та  звільняє  з  посад  керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ  та  організацій,  що  належать  до  комунальної власності територіальної  громади,  крім  керівників дошкільних, загальноосвітніх  та  позашкільних  навчальних  закладів;       
11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
12) забезпечує  виконання   рішень   місцевого   референдуму, міської ради, її виконавчого комітету;
13)  є  розпорядником бюджетних  коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;
14) представляє територіальну громаду,  раду та її виконавчий комітет  у  відносинах  з  державними  органами,  іншими  органами місцевого самоврядування,  об'єднаннями громадян,  підприємствами, установами  та  організаціями  незалежно   від   форм   власності, громадянами,  а  також  у  міжнародних  відносинах  відповідно  до законодавства;
15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів  місцевого  самоврядування,  місцевих  органів  виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади,  а також повноваження ради та  її органів;
16) укладає від імені  територіальної  громади,  ради  та  її виконавчого  комітету  договори  відповідно до законодавства,  а з питань,  віднесених до виключної компетенції  ради,  подає  їх  на затвердження міської ради;
17) веде особистий прийом громадян;
18) забезпечує    на    території міської ради додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань; 
18-1)   бере   участь  у  здійсненні  державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності в  межах  та  у  спосіб, встановлені  Законом  України  "Про  засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності" 
19) здійснює   інші  повноваження  місцевого  самоврядування, визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та  іншими  законами,  якщо  вони  не  віднесені  до виключних  повноважень  ради  або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;
20) видає розпорядження у межах своїх повноважень.  
41.5. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. 
41.6. При здійсненні наданих  повноважень  міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед міською радою, а  з  питань  здійснення  виконавчими  органами  ради  повноважень органів  виконавчої  влади  -  також  підконтрольним   відповідним органам  виконавчої  влади.  Міський голова щорічно  звітує  міській раді про здійснення  державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами міської ради.
41.7. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу  перед  територіальною  громадою  на відкритій  зустрічі  з  громадянами.  На  вимогу не менше половини депутатів міської ради міський  голова зобов'язаний   прозвітувати  перед  радою  про  роботу  виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.
 
Глава 14.
СЕКРЕТАР ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 
42. Порядок обрання, права та обов'язки секретаря Теребовлянської міської ради
42.1.  Секретар  Теребовлянської міської ради працює в раді на  постійній  основі.  Секретар  ради обирається радою з числа її депутатів  на  строк  повноважень ради за пропозицією   міського   голови.   Пропозиція   щодо кандидатури  секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як  половиною  депутатів  від загального складу ради у разі,  якщо:  
1) на  день  проведення  першої  сесії  міської  ради,  обраної  на чергових виборах,  не завершені вибори міського голови; 
2) рада не підтримала кандидатуру на посаду  секретаря  ради, запропоновану міським головою; 
3) протягом  тридцяти  днів  з  дня  відкриття  першої  сесії міської ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;
4) на  наступній  черговій  сесії  після  виникнення вакансії секретаря  ради  у  зв'язку   з   достроковим   припиненням   його повноважень  міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради; 
5) посада секретаря ради стає вакантною під  час  вакантності посади  міського  голови  у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.
     У разі якщо рада не підтримала  кандидатуру,  внесену  на  її розгляд  не  менш  як  половиною  депутатів  від загального складу  ради,  наступну пропозицію  щодо  кандидатури  секретаря  ради вносить міський голова.
42.2. Секретар  міської  ради   не   може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в   позаурочний   час),   займатися   підприємницькою  діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом. 
42.3. Секретар міської ради:
1)  у  випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  здійснює  повноваження  міського голови;  
2) скликає  сесії  міської ради  у  випадках,  передбачених  частиною шостою статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";  повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;
3) веде  засідання  ради  та  підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";
4) організує підготовку сесій міської ради,  питань,  що вносяться на розгляд ради;
5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення,   організує   контроль  за  їх  виконанням,  забезпечує офіційне  оприлюднення  рішень  ради,  які  відповідно до закону є регуляторними  актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення   радою  регуляторної  діяльності,  та  інформації  про здійснення  радою  регуляторної  діяльності;  
6) за   дорученням  міського  голови координує діяльність постійних  та  інших  комісій  ради,  дає  їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
7)   сприяє   депутатам   ради   у здійсненні їх повноважень;
8) організує  за  дорученням ради відповідно до законодавства здійснення  заходів,  пов'язаних  з  підготовкою   і   проведенням референдумів  та  виборів  до  органів державної влади і місцевого самоврядування;
9) забезпечує  зберігання  у  міській раді офіційних  документів,   пов'язаних   з   місцевим самоврядуванням    територіальної  громади,  забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
10)  вирішує  за  дорученням  міського голови або міської ради інші питання,  пов'язані з  діяльністю ради та її органів. 
42.4. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради.
 
 
Глава 15.
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 
43. Постійні комісії Теребовлянської міської ради.
43.1. Постійні  комісії  Теребовлянської міської ради  є органами ради,  що обираються з числа  її  депутатів,  для  вивчення,  попереднього   розгляду   і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету. 
43.2. Постійні комісії обираються радою на строк її  повноважень у  складі  голови  і  членів  комісії.  Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. 
43.3. До  складу  постійних  комісій  не  можуть   бути   обрані міський голова, секретар міської ради.
43.4. Постійні   комісії  за  дорученням  ради  або  за  власною ініціативою     попередньо     розглядають     проекти     програм соціально-економічного і культурного розвитку,  місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету,  вивчають і готують питання про   стан   та  розвиток  відповідних  галузей  господарського  і соціально-культурного будівництва,  інші питання, які вносяться на розгляд ради,  розробляють проекти рішень ради та готують висновки з  цих  питань,  виступають  на  сесіях  ради   з   доповідями   і співдоповідями. 
43.5. Постійні  комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які  пропонуються  для  обрання,  затвердження,  призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань. 
43.6. Постійні  комісії  за дорученням ради, голови, секретаря міської  ради  або  за  власною  ініціативою  вивчають діяльність   підзвітних   і  підконтрольних  раді  та  виконавчому комітету  міської ради органів,  а  також  з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних  адміністрацій,  підприємств, установ та організацій, їх філіалів  і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників,  а  в  необхідних  випадках  -  на  розгляд  ради  або виконавчого  комітету  міської ради;  здійснюють  контроль  за  виконанням  рішень ради, виконавчого  комітету  міської ради.
43.7. Постійні комісії у питаннях,  які належать до їх  відання, та  в  порядку,  визначеному  законом,  мають право отримувати від керівників  органів,  підприємств,  установ,  організацій  та   їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
43.8. Організація  роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії.  Голова комісії скликає і веде засідання  комісії, дає  доручення членам комісії,  представляє комісію у відносинах з іншими   органами,    об'єднаннями    громадян,    підприємствами, установами,  організаціями,  а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник  голови  комісії  або секретар комісії. 
43.8.1. Доступ до засідань постійних комісій є вільний для громадян .
43.9. Засідання    постійної    комісії   скликається   в   міру необхідності і є правомочним,  якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії. 
43.10. За  результатами  вивчення  і  розгляду  питань  постійні комісії готують висновки і рекомендації.  Висновки і  рекомендації постійної  комісії  приймаються  більшістю  голосів від загального складу комісії і підписуються  головою  комісії,  а  в  разі  його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
43.11. Рекомендації постійних комісій  підлягають  обов'язковому розгляду   органами,  підприємствами,  установами,  організаціями, посадовими особами,  яким вони адресовані. Про результати розгляду і  вжиті  заходи  повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
43.12. Постійна комісія для вивчення питань,  розробки  проектів рішень  ради  може  створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників  громадськості,  вчених  і  спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій,  а також за дорученням  ради,  її  голови, секретаря міської   ради   розглядатися  постійними комісіями  спільно.  Висновки  і рекомендації, прийняті постійними комісіями   на   їх  спільних  засіданнях,  підписуються  головами відповідних постійних комісій.
43.13. Депутати  працюють  у  постійних  комісіях на громадських засадах.   
43.14. Постійні  комісії  є  підзвітними раді та відповідальними перед нею. 
43.15. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації  роботи  постійних  комісій  визначаються  цим регламентом та  Положенням   про   постійні   комісії,   що затверджується  радою  з  урахуванням  вимог  Закону  України "Про засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської діяльності"   щодо  реалізації  повноважень ради у здійсненні  державної  регуляторної  політики постійними комісіями міської ради.
 
44. Перелік постійних комісій, які діють в Теребовлянській міській раді: 
 
1) Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення.
2) Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської  діяльності, етики.
3) Комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва  та сфери послуг.
4) Комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.
5) Комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
 
45. Тимчасові контрольні комісії міської ради.
45.1. Тимчасові  контрольні  комісії  ради є органами ради,  які обираються  з  числа  її  депутатів  для  здійснення  контролю   з конкретно  визначених  радою  питань,  що  належать до повноважень місцевого  самоврядування.  Контрольні  комісії  подають  звіти  і пропозиції на розгляд ради.
45.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання,  персональний склад  комісії  та  її  голову вважається  прийнятим,  якщо  за  це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради. 
45.3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило,  закриті.  Депутати,  які входять до складу тимчасової контрольної комісії,  та залучені комісією для участі в її  роботі спеціалісти,   експерти,   інші  особи  не  повинні  розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою. 
45.4. Повноваження   тимчасової   контрольної    комісії    ради припиняються  з  моменту  прийняття радою остаточного рішення щодо результатів  роботи  цієї  комісії,  а  також  у  разі  припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.
 
46. Лічильна комісія.
46.1. Лічильна комісія обирається для організації голосувань міської ради і визначення їх результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час таємного голосування з обрання секретаря міської ради, а також у разі  необхідності при прийнятті інших рішень міської  ради, розглядає звернення депутатів міської ради, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні, в разі необхідності здійснює контроль за використанням електронної системи підрахунку голосів. 
46.2. Лічильна комісія обирається міською радою з числа депутатів міської ради з урахуванням принципу пропорційного представництва  наявних депутатських  фракцій (груп) у кількості, визначеній радою, на строк повноважень ради. 
46.3. Лічильна комісія на своєму засіданні обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря комісії. Голова, заступник, секретар не можуть бути представниками однієї депутатської фракції чи групи. 
46.4. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії. 
46.5. В роботу лічильної комісії не можуть втручатися депутати міської ради, які не входять до її складу, а також інші особи, які запрошені на пленарне засідання міської ради. 
 
47.Секретаріат сесії  ради.
47.1. Для ведення протоколу пленарного засідання міської ради, здійснення організаційно-технічних заходів і виконання доручень головуючого на пленарному засіданні міської ради відкритим голосуванням обирається секретаріат сесії у  кількості, визначеній радою. До складу секретаріату сесії обирається по одному представнику  від депутатських  фракцій (груп), які зареєстровані в міській раді. 
47.2.За рішенням міської ради секретаріат сесії ради  обирається на першій сесії міської ради  на  весь строк повноважень ради. 
Секретаріат сесії організує ведення необхідних матеріалів пленарних засідань ради, запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, внесені на пленарному засіданні, запитання, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали депутатів у якості офіційних документів сесії, дає роз’яснення депутатам з питань роботи сесії. 
47.3.Після завершення пленарного засідання секретаріат сесії подає  апарату міської  ради матеріали, що надійшли під час роботи пленарного засідання, для оформлення  відповідного протоколу. 
 
Глава 16.
ПОГОДЖУВАЛЬНА РАДА ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ ТА ГРУП                                                                             У ТЕРЕБОВЛЯНСЬКІЙ МІСЬКЙ РАДІ
 
48.  Погоджувальна рада депутатських фракцій та груп у Теребовлянській міській раді (далі-погоджувальна рада) створюється як дорадчий орган для вирішення  організаційних питань роботи Теребовлянської міської ради. 
49. До складу погоджувальної ради входять міський голова, секретар міської ради, уповноважені представники депутатських фракцій та груп в міській раді. 
50.  Головує на засіданнях погоджувальної ради міський голова, а в разі його відсутності – секретар міської ради. 
51. У засіданнях погоджувальної ради мають право брати участь голова тимчасової контрольної комісії міської ради, якщо на засіданні погоджувальної ради розглядаються питання, віднесені до повноважень такої комісії. 
  52. Погоджувальна рада проводить свою роботу у формі засідань. Засідання погоджувальної ради є правочинним за умови присутності на ньому не менше 2/3 її складу. 
53. Засідання погоджувальної ради скликаються міським головою, а в разі його відсутності – секретарем міської ради. 
54. Робота погоджувальної ради здійснюється гласно, її засідання є відкритими, за винятком прийняття рішення про проведення закритого засідання. 
55. На кожному засіданні погоджувальної ради ведеться протокол засідання, який підписується головуючим на засіданні. 
56. Погоджувальна рада приймає рішення, які мають дорадчий характер. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини складу погоджувальної ради. 
57. Про прийняті погоджувальною радою рішення головуючий на початку пленарного засідання міської ради інформує депутатів. 
 
Глава 17.
ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ
 
58. Порядок дострокового припинення повноважень Теребовлянської міської ради. 
58.1. Відповідно до статті 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  повноваження  міської ради можуть бути достроково припинені у випадках:
1) якщо  рада  прийняла  рішення  з  порушенням   Конституції України, цього та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень  у відповідність із законом;
2) якщо сесії ради  не  проводяться  без  поважних  причин  у строки,  встановлені  цим  Законом,  або  рада  не вирішує питань, віднесених до її відання. 
58.2. Повноваження  міської ради за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  та в інших випадках можуть бути припинені  достроково  за рішенням   місцевого  референдуму.  Порядок  проведення  місцевого референдуму  щодо   дострокового   припинення   повноважень   ради визначається законом про місцеві референдуми.
58.3. Питання  про  дострокове припинення повноважень міської ради за  рішенням  місцевого референдуму   може  бути  порушене  міським головою,  а також не менш як однією десятою частиною громадян,  що проживають на території міської ради і мають право голосу. 
58.4. За  наявності  підстав,  передбачених частиною першою статті 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  рішення  суду  про  визнання  актів   ради   незаконними, висновків  відповідного  комітету  Верховної  Ради  Верховна  Рада України може призначити позачергові  вибори  міської ради. Питання про призначення   Верховною   Радою   України   позачергових виборів міської ради може порушуватись перед Верховною  Радою  України  міським   головою.
  58.5. Порядок проведення позачергових виборів  рад  визначається законом про вибори. 
58.6. Міська рада щодо якої місцевим  референдумом  прийнято рішення про дострокове припинення повноважень, а також місцева рада, щодо якої Верховна Рада України прийняла  рішення  про призначення позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового складу відповідної ради.
 
59. Порядок дострокового припинення повноважень Теребовлянського міського голови.
59.1. Відповідно до статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження  Теребовлянського міського  голови, вважаються  достроково припиненими у разі: 
1) його звернення з особистою заявою до міської ради  про складення ним повноважень голови;
2) припинення його громадянства;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
4) порушення  ним  вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених цим Законом;
5) визнання його судом недієздатним,  безвісно відсутнім  або оголошення таким, що помер;
6) його смерті. 
59.2. Повноваження Теребовлянського міського голови можуть бути також достроково припинені,  якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. 
59.3.  Повноваження  міського голови за наявності  підстав,  передбачених  частиною  другою  статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або  за  рішенням  міської  ради,  прийнятим  шляхом  таємного голосування  не  менш  як  двома  третинами  голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму 
щодо  дострокового  припинення  повноважень міського голови визначається законом про місцеві референдуми.
59.4. Рішення   про   проведення   місцевого   референдуму  щодо дострокового   припинення   повноважень   міського голови приймається міською радою як за власною ініціативою,  так і на вимогу не менш як однієї десятої частини  громадян,  що проживають на території міської ради і мають право голосу.
59.5. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи  дій міського  голови  незаконними,  висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна  Рада  України  може призначити  позачергові  вибори  міського голови. Питання   про   призначення   Верховною   Радою    України позачергових виборів міського голови може порушуватись перед Верховною Радою України міською радою.
59.6. Порядок  проведення   позачергових   виборів   міського голови визначається законом про вибори. 
59.7.   Повноваження   міського  голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади: 
1) з підстав,  зазначених у частині першій цієї статті,  -  з дня  прийняття відповідною радою рішення,  яким береться до відома зазначений факт; 
2) з підстав,  зазначених у підпункті 59.2,  -  з дня  прийняття місцевим референдумом або відповідною радою рішення про дострокове припинення повноважень; 
3) у випадку,  передбаченому підпунктом 59.5, - з моменту  вступу  на  цю  посаду іншої особи,  обраної на наступних виборах.
 
Глава 18.
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 
60. Формування виконавчого комітету Теребовлянської міської ради. 
60.1. Виконавчим органом Теребовлянської міської ради є виконавчий комітет Теребовлянської міської ради, який утворюється  радою  на  строк  її повноважень.  Після закінчення  повноважень  міської ради,  міського голови, виконавчий  комітет здійснює  свої   повноваження   до сформування нового складу виконавчого комітету. 
60.2. Кількісний   склад   виконавчого комітету визначається міською  радою.  Персональний   склад   виконавчого   комітету міської   ради  затверджується  радою  за пропозицією міського голови. 
60.3.  Виконавчий  комітет  ради утворюється у складі відповідно міського  голови, першого заступника міського голови, секретаря виконавчого комітету, а також керівників  відділів,  управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. 
60.4. До   складу   виконавчого  комітету  міської ради входить також за посадою секретар міської ради.
60.5.  Очолює  виконавчий  комітет  міської ради  міський голова. 
60.6. Особи,  які входять до складу виконавчого  комітету,  крім тих,  хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час  засідань  виконавчого  комітету,  а  також   для   здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків.
60.7. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на  постійній  основі,  поширюються  вимоги  щодо обмеження  сумісності  їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»  для  міського голови.
60.8. Виконавчий  комітет  ради  є  підзвітним  і підконтрольним раді,  що його утворила,  а з питань  здійснення  ним  повноважень органів   виконавчої  влади  -  також  підконтрольним  відповідним органам виконавчої влади.
60.9. До  складу  виконавчого  комітету   міської ради  не  можуть  входити  депутати ради, крім секретаря ради.
 
61. Повноваження  виконавчого   комітету Теребовлянської міської ради. 
61.1. Виконавчий комітет міської ради може  розглядати  і  вирішувати питання, віднесені Законом  України "Про місцеве самоврядування в Україні" до відання виконавчих органів ради. 
61.2. Виконавчий комітет міської ради:
1) попередньо     розглядає    проекти    місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку,  цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;
2) координує   діяльність   відділів,   управлінь   та  інших виконавчих  органів  ради, підприємств, установ та організацій, що належать до   комунальної   власності  територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;
3) має  право  змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів,  управлінь,  інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.
61.3. Міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим  комітетом,  відділами, управліннями, іншими   виконавчими  органами  ради  та  міським головою в межах повноважень, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчим органам міських рад. 
 
      62. Організація роботи виконавчого комітету Теребовлянської міської ради. 
     Основною  формою  роботи  виконавчого   комітету   міської ради  є його  засідання. Засідання   виконавчого   комітету   скликаються відповідно міським головою,  а  в  разі  його  відсутності  чи неможливості здійснення ним цієї функції – першим заступником  міського  голови в   міру необхідності,  але  не  рідше  одного  разу   на   місяць,   і   є правомочними,  якщо  в  них  бере  участь  більше   половини   від загального складу виконавчого комітету.
 
63. Відділи,  управління  та  інші  виконавчі  органи міської ради. 
63.1. Міська рада у межах затверджених нею структури і  штатів  може створювати відділи,   управління  та  інші  виконавчі  органи  для здійснення повноважень,  що належать до відання виконавчих органів міських рад. Організаційні засади реалізації повноважень  виконавчих  органів  міських рад щодо здійснення  державної  регуляторної  політики  визначаються Законом  України  "Про  засади  державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
63.2. Відділи,  управління  та  інші  виконавчі  органи  ради  є підзвітними і   підконтрольними    раді, яка їх    утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету, міському голові. 
63.3. Керівники відділів,  управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються  на  посаду  і звільняються з посади міським  головою,  одноособово, а у випадках,  передбачених законом, - за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.
63.4. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються міською радою.
 
РОЗДІЛ III.
ПЕРЕХІДНІ  ПОЛОЖЕННЯ
64. Відповідно до частини чотирнадцятої статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» порядок проведення  першої  сесії міської ради, порядок обрання секретаря міської ради,  скликання  чергової та позачергової сесії міської ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії  та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються  регламентом  ради з урахуванням вимог Закону України "Про  засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". До прийняття регламенту міської ради восьмого скликання  застосовується  регламент міської ради, що діяв у попередньому скликанні.  
 
Секретар Теребовлянської міської ради                                 А.П. Нич
 

 

Міста-побратими

Актуально

Партнери